DSC_4142

HotLine: 0948 119 115

Dịch vụ thuê xe 115 cấp cứu chất lượng tốt nhất!

33823891-Emergency-doctor-and-paramedic-or-ambulance-team-helping-accident-victim-Stock-Photo

HotLine: 0948 119 115

Dịch vụ điều dưỡng chuyển bệnh tốt nhất

DSC_4154
HotLine: 0948.119.115

Dịch vụ thuê xe 115 cấp cứu chất lượng tốt nhất

22715590-Rescue-Team-Providing-First-Aid-Stock-Photo-emergency-ambulance-stroke

HotLine: 0948 119 115

Dịch vụ điều dưỡng chuyển bệnh tốt nhất

19787395_101496287171432_898358045467643865_o
HotLine: 0948.119.115

Dịch vụ thuê xe 115 cấp cứu chất lượng tốt nhất

Emergency team helping injured motorbike driver

HotLine: 0948 119 115

Dịch vụ điều dưỡng chuyển bệnh tốt nhất

                                               DỊCH VỤ THUÊ BÁC SĨ- ĐIỀU DƯỠNG THEO XE CẤP CỨU
                                      

THUÊ BÁC SĨ GIÁ RẺ Alô xe cấp cứu Chúng Tôi Liên kết Với Các Bác Sĩ Nhiều năm kinh nghiệm Chuyên Khoa Cấp Cứu -Hồi Sức Cấp Cứu và hiện đang công tác tại các Bệnh Viện như : BV Chợ Rẫy ,BV Đại Học Y Dược TP HCM,BV Nhân Dân 115,BV Cấp Cứu Trưng Vương ,BV Nhi Đồng I và II và Nhiều Bệnh Viện Khác tại TP HCM phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh Và Đón Bệnh Nhân Tại Các tỉnh Theo yêu Cầu với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

Thuê Điều Dưỡng Giá Rẻ Alô xe cấp cứu Chúng Tôi Liên kết Với Các ĐIỀU DƯỠNG Nhiều năm kinh nghiệm Chuyên Khoa Cấp Cứu -Hồi Sức Cấp Cứu và hiện đang công tác tại các Bệnh Viện như : BV Chợ Rẫy ,BV Đại Học Y Dược TP HCM,BV Nhân Dân 115,BV Cấp Cứu Trưng Vương ,BV Nhi Đồng I và II và Nhiều Bệnh Viện Khác tại TP HCM phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh Và Đón Bệnh Nhân Tại Các tỉnh Theo yêu Cầu với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt

DỊCH VỤ THUÊ XE CẤP CỨU

                                       Đi Các Tỉnh Bảo Lộc- ĐắkNông- ĐắkLắk -Gia Lai-KonTum

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện ĐẮKLĂK Giá 2.300.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện ĐắkLak chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Gia Lai Giá 4.500.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện Gia Lai chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Kon Tum Giá 5.500.000 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện KonTum chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện ĐẮKNông Giá 1.800.000 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện ĐắkNông chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Bảo Lộc Giá 2.300.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện Bảo Lộc chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

                               DỊCH VỤ THUÊ XE CẤP CỨU

                                       Đi Các Tỉnh Cà Mau- Bạc Liêu- Sóc trăng -Trà Vinh

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện ĐẮKLĂK Giá 2.300.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện ĐắkLak chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Gia Lai Giá 4.500.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện Gia Lai chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Kon Tum Giá 5.500.000 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện KonTum chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện ĐẮKNông Giá 1.800.000 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện ĐắkNông chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Bảo Lộc Giá 2.300.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện Bảo Lộc chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

                               DỊCH VỤ THUÊ XE CẤP CỨU

                                       Đi Các Tỉnh Kiên Giang- An Giang- Hậu Giang- Đồng Tháp

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện ĐẮKLĂK Giá 2.300.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện ĐắkLak chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Gia Lai Giá 4.500.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện Gia Lai chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Kon Tum Giá 5.500.000 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện KonTum chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện ĐẮKNông Giá 1.800.000 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện ĐắkNông chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Bảo Lộc Giá 2.300.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện Bảo Lộc chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

                               DỊCH VỤ THUÊ XE CẤP CỨU

                                       Đi Các Tỉnh Cần Thơ – Vĩnh Long

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện ĐẮKLĂK Giá 2.300.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện ĐắkLak chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Gia Lai Giá 4.500.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện Gia Lai chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Kon Tum Giá 5.500.000 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện KonTum chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện ĐẮKNông Giá 1.800.000 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện ĐắkNông chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Bảo Lộc Giá 2.300.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện Bảo Lộc chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

                               DỊCH VỤ THUÊ XE CẤP CỨU

                                       Đi Các Tỉnh Tiền Giang- Bến Tre- Tây Ninh

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện ĐẮKLĂK Giá 2.300.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện ĐắkLak chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Gia Lai Giá 4.500.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện Gia Lai chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Kon Tum Giá 5.500.000 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện KonTum chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện ĐẮKNông Giá 1.800.000 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện ĐắkNông chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Bảo Lộc Giá 2.300.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện Bảo Lộc chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

                               DỊCH VỤ THUÊ XE CẤP CỨU

                                       Đi Các Tỉnh Vũng Tàu – Đồng Nai – Bình Dương -Bình Phước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện ĐẮKLĂK Giá 2.300.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện ĐắkLak chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Gia Lai Giá 4.500.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện Gia Lai chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Kon Tum Giá 5.500.000 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện KonTum chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện ĐẮKNông Giá 1.800.000 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện ĐắkNông chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Bảo Lộc Giá 2.300.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện Bảo Lộc chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

                               DỊCH VỤ THUÊ XE CẤP CỨU

                                       Đi Các Tỉnh Bình thuận – Ninh Thuận- Khánh Hòa – Phú Yên

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện ĐẮKLĂK Giá 2.300.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện ĐắkLak chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Gia Lai Giá 4.500.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện Gia Lai chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Kon Tum Giá 5.500.000 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện KonTum chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện ĐẮKNông Giá 1.800.000 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện ĐắkNông chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Bảo Lộc Giá 2.300.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện Bảo Lộc chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

                               DỊCH VỤ THUÊ XE CẤP CỨU

                                       Đi Các Tỉnh Bình Định – Quảng Ngãi- Quảng Nam – Đà Nẵng

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện ĐẮKLĂK Giá 2.300.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện ĐắkLak chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Gia Lai Giá 4.500.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện Gia Lai chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Kon Tum Giá 5.500.000 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện KonTum chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện ĐẮKNông Giá 1.800.000 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện ĐắkNông chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Bảo Lộc Giá 2.300.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện Bảo Lộc chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

                               DỊCH VỤ THUÊ XE CẤP CỨU

                                       Đi Các Tỉnh Huế – Quảng Trị- Quảng Bình – Hà Tĩnh

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện ĐẮKLĂK Giá 2.300.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện ĐắkLak chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Gia Lai Giá 4.500.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện Gia Lai chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Kon Tum Giá 5.500.000 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện KonTum chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện ĐẮKNông Giá 1.800.000 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện ĐắkNông chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Bảo Lộc Giá 2.300.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện Bảo Lộc chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

                               DỊCH VỤ THUÊ XE CẤP CỨU

                                       Đi Các Nghệ An – Thanh Hóa- Nam Định- Hà Nội

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện ĐẮKLĂK Giá 2.300.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện ĐắkLak chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Gia Lai Giá 4.500.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện Gia Lai chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Kon Tum Giá 5.500.000 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện KonTum chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện ĐẮKNông Giá 1.800.000 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện ĐắkNông chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TUYẾN Sài Gòn về Bệnh viện Bảo Lộc Giá 2.300.00 VND Alô xe cấp cứu Liên kết Đội Xe Cấp Cứu Bệnh Viện Bảo Lộc chở bệnh nhân xuống SÀI GÒN .Quay về với Giá rẻ Nhất . phục vụ bệnh nhân 24/7 tại thành phố Hồ Chí Minh với mức giá hợp lý nhất! Liện Hệ 0948 119 115 để đặt chỗ trước

TẠI SAO NÊN CHỌN DỊCH VỤ THUÊ XE CẤP CỨU 115 CỦA ALÔ XE CẤP CỨU?

Khẩn trương & Nhân đạo

“Sự tử tế, dù nhỏ tới thế nào, không bao giờ là lãng phí”.Hơn ai hết, xe cấp cứu 115 Alô xe cấp cứu biết rằng những chuyến xe “chở sự sống” quan trọng nhường nào. Chúng tôi đặt tính mạng bệnh nhân lên hàng đầu để đưa ra những quyết định khẩn trương và chính xác nhất.

Đội ngũ nhân viên trình độ

Xe cứu thương Alô xe cấp cứu sở hữu đội ngũ nhân viên trình độ từ: điều dưỡng, y tế tới các tài xế lái xe với nhiều năm kinh nghiệm. Chân thành, nhiệt huyết, tận tâm với nghề đây chính là thước đo giá trị của đội ngũ nhân viên chất lượng của Alô xe cấp cứu đem lại chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Trang thiết bị y tế hiện đại

Chúng tôi cam kết tất cả các trang thiết bị y tế, thuốc cấp cứu của Alô xe cấp cứu đều được nhập khẩu hoàn toàn từ Đức và Mỹ. Tất cả các trang thiết bị y tế đều đáp ứng tiêu chuẩn y tế để mang lại sức khỏe tốt nhất cho bệnh nhân cần được vận chuyển cấp cứu.

Dịch vụ tin cậy

Xe cứu thương 115 Alô xe cấp cứu là dịch vụ vận chuyển bệnh nhân 24/7. Bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, chỉ cần bạn gọi ở đó có chúng tôi. Với sự uy tín nhiều năm trong nghề, dịch vụ cho thuê xe cứu thương Alô xe cấp cứu chắc chắn sẽ khiến tất cả mọi người phải hài lòng bởi sự nhiệt tình trong tất cả các dịch vụ mà chúng tôi mang đến cho gia đình bạn.

HOẠT ĐỘNG VẬN CHUYỂN CẤP CỨU CỦA ALO CẤP CỨU

Xe cấp cứu chuyên dụng đời mới, xe chạy nhanh, đảm bảo tính an toàn và ổn định cao cho mọi địa hình.

Alô xe cấp cứu luôn kiểm tra trang thiết bị, thuốc cấp cứu trước mỗi chuyến đi để phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân.

Đội ngũ nhân viên y tế Alô xe cấp cứu luôn trôi dồi, nâng cao nghiệp vụ cấp cứu để chăm sóc bệnh nhân tốt hơn.

TIN MỚI

 • CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

  Cảm ơn bạn đã tìm đến với chúng tôi, mong rằng chúng tôi sẽ giúp gì được bạn khi bạn đang băn khoăn về vấn đề chăm sóc người nhà bị bệnh, nhất là những bệnh nhân nằm liệt tại giường, bệnh nhân hút đàm có ống thở, mở khí quản, đang phải dùng  máy thở, nguy cơ bị loét, chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân tại nhà, hướng dẫn tận tình chu đáo, chúng tôi  cũng là người may mắn được chăm sóc phục vụ người nhà bạn, với đội ngũ Bác sĩ, Điều dưỡng nhiều năm kinh nghiệm làm việc các bệnh viện lớn tại Thành Phố Hồ Chí Minh, luôn sẵn sàng phục vụ người nhà bạn như người nhà của chính chúng tôi, bất kể giờ nào trong ngày khi bạn liên hệ chúng tôi tư vấn tận tình phục vụ bạn không phải băn khoăn về cách chăm sóc người nhà bạn. Chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị máy giúp thở, monitor, máy hút đàm, máy bơm tiêm điện hỗ trợ người bệnh.
  ,

 • CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

  Tôi nghĩ giờ này tôi vẫn còn mắc bệnh ký sinh trùng nếu không biết đến Alo Xe Cấp Cứu. Cảm ơn sự tư vấn nhiệt tình từ đội ngũ tư vấn củaAlo Xe Cấp Cứu đã giúp tôi khỏi bệnh, tiết kiệm thời gian và chi phí.
  Trần Minh Quân,Facebook

 • CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

  Tất cả các nhân viên của xe cấp cứu 115 Alo Xe Cấp Cứu  từ y sĩ, điều dưỡng đến tài xế đều rất tận tâm và chân thành với công việc. Tôi có thể cảm nhận điều ấy từ lúc bước lên xe lần đầu tiên
  Lương Thu Hương,Facebook

0948 119 115